Bilgi İstemi Süreleri
🔴اعلام بار شرکت بین المللی پما ترانسپورت🔴
استانبول( آسیایی)-تهران
پالت-۲۵ تن
👉 05322376932
👉 05368136250
جهت ارتباط با ادمین: t.me/pema0090
‌‌
🔴اعلام بار شرکت بین المللی پما ترانسپورت🔴
توزلا به سهلان تبریز 
24 تن پالت 
👉 05322376932
👉 05368136250
جهت ارتباط با ادمین: t.me/pema0090
‌‌
سلسفسثفثف ثظف قث غقث غقثغ ثق 
ثص ثق ثثف فثفثصثث