شماره 00001 (3) - PEMA TRANSPORT
🔴اعلام بار شرکت بین المللی پما ترانسپورت🔴
توزلا به سهلان تبریز 
24 تن پالت 
👉 05322376932
👉 05368136250
جهت ارتباط با ادمین: t.me/pema0090
‌‌